Wystawa w Autorskiej Galerii Jana Siuty, Kraków 06 2012